Centre de soins dentaires
PLAN-LES-OUATES

Route de Saint-Julien 176 bis
1228 Plan-les-Ouates

+41 22 706 22 22

Lundi au vendredi
de 8h. à 18h.

Centre de soins dentaires
Vésenaz

Route de Thonon 65
1222 Vésenaz

+41 22 722 04 22

Lundi au vendredi
de 8h. à 18h.

 
 
 

我们的牙科中心能够全面满足您的所有牙科治疗需要。我们的全科和专科牙医毕业于瑞士和欧洲最好的大学。我们的设备和材料均走在科技发展的前沿,大部分为瑞士原产。我们很自豪能够在我们的牙科诊所为您提供植牙、矫正、牙齿美容、口腔外科、牙周病和口腔病等治疗。我们还有牙科保健员提供定期刮治服务,并提供最佳的口腔卫生建议。我们很高兴能够在我们的牙科中心采用最新技术提供您所需的治疗(牙套、外科拔牙、植牙、矫正和多学科治疗)。

bg_home_logo